Om Nor-Pel AS

Nor-Pel AS er Norges eldste og største peleprodusent for betongpeler.

All produksjon foregår innendørs i oppvarmede lokaler, dette er med på å sikre en høy og jevn kvalitet på produktet gjennom hele året.

Vi leverer peler i overenstemmelser med standard NS.-EN 12794 og er sertifisert av kontrollrådet for betongprodukter i klasse 2+.

Nor-Pel AS er opptatt av sine medarbeidere og deres sikkerhet, derfor har vi høy fokus på arbeidsmiljø og HMS.

Fabrikken er eiet av Seierstad Pelemaskiner AS  og Entreprenørservice AS, fabrikken ligger 3 mil sør for Oslo.

Samarbeidspartnere og godkjenninger